Cenník + objednávka

Objednať Klasik
  skúšobný týždeň/ cena na deň 1 mesiac  2 mesiace 3 mesiace
ŽENA/4500-5500kJ 11,50 € 10,90 €
10,40 € 9,90 €
MUŽ/6500-7500kJ 12,20 € 11,60 €
11,10 € 10,60 €
* obsahuje prípravu jedál kuchárskou elitou viac info
* dovoz chladiarenskými autami zdarma
Objednať Gurmán
  Skúšobný týždeň / Cena na deň 1 mesiac / Cena na deň
ŽENA/4500-5500kJ 18,50 € 17,50 €
MUŽ/6500-7500kJ 19,50 € 18,50 €
* dovoz chladiarenskými autami zdarma
* obsahuje prípravu jedál kuchárskou elitou viac info
Objednať Vegetarián
  skúšobný týždeň/ cena na deň 1 mesiac/ cena na deň
ŽENA/4500-5500kJ 15,50 € 14,50 €
MUŽ/6500-7500kJ 16,20 € 15,50 €
* dovoz chladiarenskými autami zdarma
Objednať Celiatik
  skúšobný týždeň/ cena na deň 1 mesiac/ cena na deň
ŽENA/4500-5500kJ 15,50€ 14,50€
MUŽ/6500-7500kJ 16,20€ 15,50€
* dovoz chladiarenskými autami zdarma
Objednať Diabetik
  skúšobný týždeň/ cena na deň 1 mesiac/ cena na deň
ŽENA/4500-5500kJ 15,50 € 14,50 €
MUŽ/6500-7500kJ 16,20 € 15,50 €
* dovoz chladiarenskými autami zdarma
Objednať Turbo
Rýchla diéta
Cena za diétu (2 týždne) 259,00 €
* dovoz chladiarenskými autami zdarma
Objednať Detox Štart 3 dni
 Cena  za 3 dni
Detox 3 dni
39,90 €
* dovoz chladiarenskými autami zdarma
Objednať Detox Ideál 7 dní
 Cena za 7dní
Detox 7 dní
99,40 €
* dovoz chladiarenskými autami zdarma
Objednať Detox Extra 28 dní
 Cena za 28 dní
Detox 28 dní
378 €
* dovoz chladiarenskými autami zdarma
Objednať Džúsový Detox - 1 deň
 MAX Juices detoxCena / deň
Začiatočník - 1 deň
45 €
Pokročilý - 1 deň
45 €
Profík - 1 deň
45 €
 
Objednať Džúsový Detox - 3 dni
 Cena / deň
Začiatočník - 3 dni
43 €
Pokročilý - 3 dni 43 €
Profík - 3 dni
43 €
 
Objednať Džúsový Detox - 5 dní
 Cena / deň
Začiatočník - 5 dní
40 €
Pokročilý - 5 dní
40 €
Profik - 5 dní 40 €
 
1 mesiacObjednať
  Pre ženy / cena na deň
Pre mužov / cena na deň
RAŇAJKY + OBED 7,90 € 8,90 €
RAŇAJKY + OBED + VEČERA 10,30 € 11,30 €
OBED + VEČERA 7,90 € 8,90 €
* dovoz chladiarenskými autami zdarma
* Zvoľte si sami kombinácie raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a vyžiadajte si ich na info@edieta.sk
Kombinácie jednotlivých chodov je možné aj pri programoch Gurmán, Vegetarián, Celiatik, Diabetik.